magazine article

  1. dergi makalesi
bir dergi yazısını birine atfetmek Verb