make an example of one

  1. ibret olsun diye cezalandırmak.