make hole in one's pocket

  1. Verb cebinde delik açılmak (büyük paraya mal olmak