make like something

  1. Verb birşeyi yapar gibi görünmek
  2. Verb birşeyi yalandan yapmak
  3. Verb birşey gibi yapmak
  4. Verb birşey gibi davranmak