make mention of sth

  1. Verb bir şeyi zikretmek
  2. Verb bir şeyin sözünü etmek