make one's hair stand on end

  1. korkutmak, dehşete salmak, tüylerini diken diken yapmak.
    It was enough to make your hair stand on
    end.
    His hair stood on end at the sight: Görür görmez düyleri diken diken oldu.