make the best of both worlds

  1. Verb hem dünyalığını hem de ahretliğini yapmak