make the best of both worlds

  1. Fiil hem dünyalığını hem de ahretliğini yapmak