manage (operate) a farm

  1. Verb bir çiftliği yürütmek