mango

  1. Noun Hint eriği, mango: sıcak ülkelere özgü bir ağacın yumurta biçiminde, sarımtrak kırmızı renkli, sert çekirdekli, ekşimsi meyvesi.
  2. Noun, Botany mango ağacı
    (Magnifera indica).
mango tozu Noun, Food-Kitchen
mango powder Noun, Food-Kitchen

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Hindistan cevizine benzer bir meyvesi olan ... iklim ağacı, Hint kirazı