manslaughter

  1. Noun, Criminal Law taksirle adam öldürme
  2. Noun adam öldürme.
  3. Noun katil, insan katli, cinayet.
  4. Noun, Law ölüme sebep olma, taammütsüz/kasıtsız adam öldürme (kazaen vb.).
adam öldürmek kastıyla tecavüz
kasten adam öldürme Noun, Law
ihmal ve tedbirsizlikle ölüme sebebiyet
istemeden adam öldürme
(US) ölümle sonuçlanan kanuna aykırı hareket
cinayet ithamıyla
kasıtlı adam öldürme
kasti adam öldürme
kasten adam öldürme Noun, Law