manslaughter

  1. İsim, Ceza Hukuku taksirle adam öldürme
  2. İsim adam öldürme.
  3. İsim katil, insan katli, cinayet.
  4. İsim, Hukuk ölüme sebep olma, taammütsüz/kasıtsız adam öldürme (kazaen vb.).
adam öldürmek kastıyla tecavüz
kasten adam öldürme İsim, Hukuk
ihmal ve tedbirsizlikle ölüme sebebiyet
istemeden adam öldürme
(US) ölümle sonuçlanan kanuna aykırı hareket
cinayet ithamıyla
kasıtlı adam öldürme
kasti adam öldürme
kasten adam öldürme İsim, Hukuk