map the basin of a river

  1. Verb bir ırmağın yatağının haritasını çizmek
  2. Verb bir ırmak yatağının haritasını çizmek