marginal revenue

  1. Noun, Competition Law marjinal gelir
değişim üretim faktörünün marjinal ürün geliri
marjinal hasıla değeri