maritime law

  1. Noun, Law deniz hukuku
  2. deniz ticaret hukuku
  3. deniz ticaret kanunu