mark off a distance on the map

  1. Verb harita üzerinde bir mesafeyi işaretlemek