mark one's clothes with one's name

  1. Verb giysileri üzerine kendi adını yazmak