marry below one

sosyal düzeyi daha aşağı olan biriyle evlenmek Verb