marsh fever

  1. sıtma, malarya, bataklık humması.