material adverse effect

  1. Noun, Law önemli olumsuz etki