maya

 1. Noun büyü, afsun.
 2. Noun hayal gücü.
 3. Noun hayal kurma.
 4. Noun hayal, kuruntu.
 5. Noun
  Mahamaya ile ayni anlama gelir. Kudret Tanrıçası.
 6. Noun Maya: G. Meksika, Guatamala, Honduras çevresinde yaşayan oldukça medenî yerli Amerikalı halk.
 7. Noun Mayaca, Mayaların dili.
 1. starter
 2. ferment
 3. yeast
 4. nature
 5. leaven
 6. basic ingredient
sourdough bread Noun, Food-Kitchen
yeasty
yeasty
sourdough bread Noun, Food-Kitchen

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

 1. Hamur, yoğurt, peynir, şıra, boza gibi ... enzim gibi maddeler, ferment
 2. Hece vezninin 4+4+3 kalıbı ve a-a-a-b ... halk şiiri nazım şekli
 3. Damızlık dişi hayvan