meadow mushroom

  1. çayır mantarı
    (Agaricus campestris): organik gübreli arazide yetişen yenilebilir bir mantar türü.