mean business

  1. ciddî olmak, şakası olmamak, azimli ve kararlı olmak.
    When she says she is going to get good marks, she means business.
  2. niyetinde ciddî/kararlı olmak, (yapmaya) azmetmek, şakası olmamak.