mean solar time

  1. astronomik saat, güneş saati: güneşin tam tepede bulunduğu ardışık iki an arasını 24 saat addederek hesaplanan zaman.
  2. Noun ortalama güneş saati.