measles

  1. Noun patol. (a) kızamık, (b) kızamık gibi döküntülü herhangi hastalık.
    German measles: kızamıkçık.
  2. Noun domuz uyuzu:
    Taenia türü şerit kurtların sebep olduğu bir hayvan hastalığı.
  3. Noun uyuz kurtçuğu: domuz uyuzu yapan kurdun larvası.
kara kızamık: vücutta kanayan kara sivilceler hasıl eden bir tür kızamık. Noun
kızamık vakası Noun, Medicine-Health
kızamık çıkarmak Verb
kızamıkçık: Virüslerle bulaşan ve boğaz ağrısı, ateş, ciltte kızarıklıklarla beliren, kızamıktan daha
az tehlikeli bir hastalık. Hâmile kadın yakalanırsa doğan çocuk anormal olabilir.
rubella, rubeola ile ayni anlama gelir.
Noun
kara kızamık: vücutta kanayan kara sivilceler hasıl eden bir tür kızamık. Noun