measure of length

  1. uzunluk ölçüsü
bir odanın uzunluğunu ölçmek Verb