measure of length

bir odanın uzunluğunu ölçmek Fiil