measure out something

  1. Verb birşeyi ölçüp ayırmak
  2. Verb birşeyi ölçüp almak
  3. Verb birşeyi ölçerek almak