measure out something

  1. Fiil birşeyi ölçüp ayırmak
  2. Fiil birşeyi ölçüp almak
  3. Fiil birşeyi ölçerek almak