medical attention

  1. tıbbi müdahale
doktor tarafından bakılmak Verb
tıbbi müdahale yapılmış olmak Verb