medical costs

  1. Noun sağlık harcamaları
  2. Noun hastane masrafları
  3. Noun ilaç ve tedavi giderleri
  4. Noun doktor masrafları