medical exam table

  1. Noun, Medical Equipment muayene divanı, muayene masası, muayene yatağı