medical profession

  1. tıp mesleği
tıp mesleğine girmeyi düşünmek Verb