medical profession

tıp mesleğine girmeyi düşünmek Fiil