meet with a denial

  1. Verb red cevabı ile karşılaşmak
bir suçlamayı kesin reddetmek Verb