member corporation

  1. üye şirket
şirket hissedarı