mild

 1. Adjective kibar, nazik, sakin.
  a mild answer.
 2. Adjective zarif, iyi huylu, halim.
  a mild old gentleman.
 3. Adjective ılımlı, mutedil, mülâyim, lâtif, hoş.
  a mild winter. It's mild today. a mild climate.
 4. Adjective yumuşak, hafif.
  a mild flavor.
  mild and bitter: hafif acımsı bira.
  a mild sedative:
  hafif müsekkin/yatıştırıcı ilâç.
 5. Adjective sert değil, orta şiddette, orta dereceli, hafif.
  mild regret. He had a mild form of polio. a mild headache.
 6. Adjective yumuşak, kolay işlenebilen (toprak, ağaç vb.).
  mild steel: yumuşak çelik (karbon oranı %0.4'ten az olan çelik).
 7. Adjective merhametli, iyi yürekli, müşfık.
! abartma! mübalâğa etme! atma!
tatlı hava
ılımlı eleştiri
hafif hüküm Noun
hafif ceza
mayhoşluk
sert ve kaba çelik
hafif semptom Noun, Medicine
en hafif deyimle