1. Sıfat kibar, nazik, sakin.
  a mild answer.
 2. Sıfat zarif, iyi huylu, halim.
  a mild old gentleman.
 3. Sıfat ılımlı, mutedil, mülâyim, lâtif, hoş.
  a mild winter. It's mild today. a mild climate.
 4. Sıfat yumuşak, hafif.
  a mild flavor.
  mild and bitter: hafif acımsı bira.
  a mild sedative:
  hafif müsekkin/yatıştırıcı ilâç.
 5. Sıfat sert değil, orta şiddette, orta dereceli, hafif.
  mild regret. He had a mild form of polio. a mild headache.
 6. Sıfat yumuşak, kolay işlenebilen (toprak, ağaç vb.).
  mild steel: yumuşak çelik (karbon oranı %0.4'ten az olan çelik).
 7. Sıfat merhametli, iyi yürekli, müşfık.
! abartma! mübalâğa etme! atma!
tatlı hava
ılımlı eleştiri
hafif hüküm İsim
hafif ceza
mayhoşluk
sert ve kaba çelik
hafif semptom İsim, Tıp
en hafif deyimle