mixed condition

  1. taraflardan birinin iradesiyle birlikte irade dışı bir olaya bağlı şart
  2. karma koşul
  3. taraflardan birinin iradesi ile birlikte gayri iradi bir hadiseye bağlı olan şart