molding of the corporate image

  1. (US) şirket imajının biçim bulması