most of

  1. çoğu
olanaklarından azami fayda elde etmek Verb
hayatının büyük kısmını politikada geçirmek Verb
mümkün olduğu kadar yararlanmak/fayda/çıkar sağlamak, kendine yararlı hale getirmek.
üstelik, bilhassa.
çoğu zaman
kolaylamak Verb
bir şeyden azami yararlanmak Verb
durumdan elden geldiği kadar yararlanmak Verb
bir fırsattan azami yararlanmak Verb
en etkin bir biçimde kullanmak Verb
bir şeyin en iyisini elde etmek Verb
bir gazetenin son nüshası Noun