olanaklarından azami fayda elde etmek Fiil
hayatının büyük kısmını politikada geçirmek Fiil
mümkün olduğu kadar yararlanmak/fayda/çıkar sağlamak, kendine yararlı hale getirmek.
üstelik, bilhassa.
çoğu zaman
kolaylamak Fiil
bir şeyden azami yararlanmak Fiil
durumdan elden geldiği kadar yararlanmak Fiil
bir fırsattan azami yararlanmak Fiil
en etkin bir biçimde kullanmak Fiil
bir şeyin en iyisini elde etmek Fiil
bir gazetenin son nüshası İsim