1. = milliroentgen.
Sayın Meclis Başkanı
yolsuzluk yapmaz gözüyle bakılan politikacı
içerideki adam (bir şirkette ürün ve iş geliştirmede uzman olan ortak
iyi adam
politikada barış yanlısı
herkesin dostu
dışardaki adam
bir şirkette bankalara ve sermayedarlara karşı en etkin olan ortak
adlandırılamayan sinsi bir kişi
bay X
Mr.
= Mister.
şerefli, dürüst, mazisi temiz kişi (özellikle devlet adamı).
Peter adında biri
'nin başkanlığında bir kurul
Bay A'nın dikkatine
Bay X tarafından ödenir