mullen pink

  1. pembecik
    (Lychnis coronaria) : beyaz tüylü yaprakları ve güzel kırmızımsı çiçekleri için yetiştirilen Avrupa bitkisi.