multilateral agreement

  1. çok taraflı sözleşme
  2. çok taraflı anlaşma
  3. ikiden fazla taraf arasında yapılan anlaşma
çok taraflı ticaret anlaşması