murt

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Mersin ağacının ... küçük meyvesi

Ölmüş, gebermiş