mutilate

  1. Transitive Verb sakatlamak, sakat/kötürüm yapmak, (kolunu/bacağını vb.) kesmek.
  2. Transitive Verb bozmak, değiştirmek, çirkinleştirmek, tanınmaz hale getirmek, berbat etmek.
  3. Transitive Verb (kitap vb.) önemli kısımlarını çıkarmak, bozmak.