nail in someone's coffin

  1. bir kimseyi mahvedecek şey.
  2. felaket sebebi, mahvına sebep olan şey.