nankör

  1. ungrateful
  2. thankless
  3. unthankful

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Gördüğü iyiliği ... iyilik bilmeyen