1. ungrateful
  2. thankless
  3. unthankful

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Gördüğü iyiliği ... iyilik bilmeyen